Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
320000 - 450000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
320000 - 450000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
320000 - 450000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
450000 - 500000 ₮ 25 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2019-09-02
450000 - 550000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-09-01
500000 - 650000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-06-01
800000 - 1000000 ₮ 18 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2019-05-01
400000 - 600000 ₮ - Эр 2019-03-06
600000 - 800000 ₮ 18 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2019-02-01
500000 - 1000000 ₮ 21 - 35 Хүйс харгалзахгүй 2019-01-02
450000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2018-05-01