Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
400000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-06-03
350000 - 850000 ₮ 25 - 35 Эм 2019-06-03
450000 - 500000 ₮ 25 - 35 Эм 2019-06-03
800000 - 1000000 ₮ 18 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2019-05-01
400000 - 600000 ₮ - Эр 2019-03-06
550000 - 650000 ₮ 25 - 60 Хүйс харгалзахгүй 2019-02-01
600000 - 800000 ₮ 18 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2019-02-01
450000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2018-05-01