Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
300000 - 600000 ₮ 20 - 40 Эм 2020-10-08
450000 - 750000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-01
450000 - 750000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-01
480000 - 650000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-01
300000 - 420000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-07-01
300000 - 350000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-07-01
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-07-01
420000 - 850000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-06-01
420000 - 600000 ₮ - Эр 2020-04-01
500000 - 1000000 ₮ 18 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2020-04-01
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-10
500000 - 600000 ₮ 21 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2020-01-01
400000 - 500000 ₮ - Эм 2020-01-01
600000 - 800000 ₮ 22 - 35 Хүйс харгалзахгүй 2019-09-02