Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
252000 - 280000 ₮ 18 - 60 Хүйс харгалзахгүй 2021-06-01
500000 - 600000 ₮ 18 - 60 Хүйс харгалзахгүй 2021-05-30
252000 - 280000 ₮ 18 - 60 Хүйс харгалзахгүй 2021-05-25
420000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-05-05
400000 - 600000 ₮ 18 - 60 Хүйс харгалзахгүй 2021-05-03
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-04-07
500000 - 1000000 ₮ 22 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2021-04-01
400000 - 800000 ₮ 45 - 50 Эр 2021-03-05
500000 - 600000 ₮ 23 - 35 Хүйс харгалзахгүй 2021-03-02
500000 - 600000 ₮ 30 - 50 Эм 2021-02-01
150000 - 300000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-01-06
420000 - 900000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-01-01
800000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-01-01
700000 - 1000000 ₮ 22 - 40 Эр 2020-12-03
700000 - 1000000 ₮ 22 - 40 Эр 2020-12-03