Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-05-15
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-05-15
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-05-15
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-05-15
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-05-15
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-05-15
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-05-15
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-05-15
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-05-15
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-05-15
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-05-15
24500 - 245000 ₮ 18 - 59 Хүйс харгалзахгүй 2020-05-01
245000 - 245000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-05-01
500000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-03-02
500000 - 800000 ₮ 30 - 50 Хүйс харгалзахгүй 2020-03-02
700000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-02-01
420000 - 600000 ₮ - Эр 2020-01-01
400000 - 500000 ₮ - Эм 2020-01-01
600000 - 800000 ₮ 22 - 35 Хүйс харгалзахгүй 2019-09-02