Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
350000 - 500000 ₮ - Эр 2019-10-14
200000 - 300000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-04
200000 - 250000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-02
200000 - 250000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-01
350000 - 650000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-09-23
240000 - 500000 ₮ 25 - 45 Эм 2019-09-02
320000 - 350000 ₮ 25 - 45 Эм 2019-08-01
400000 - 500000 ₮ 25 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2019-05-24