Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
700000 - 700000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-12-01
580000 - 700000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-11-01
650000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-11-01
550000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-09-01
600000 - 650000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-09-01
420000 - 420000 ₮ - Эр 2021-08-31
650000 - 700000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-08-25
700000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-08-10
252000 - 280000 ₮ 18 - 60 Хүйс харгалзахгүй 2021-06-01
420000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-05-05
480000 - 550000 ₮ - Эм 2021-05-01
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-04-07
400000 - 800000 ₮ 45 - 50 Эр 2021-03-05
420000 - 900000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-01-01
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-01-01
700000 - 1000000 ₮ 22 - 40 Эр 2020-12-03
700000 - 1000000 ₮ 22 - 40 Эр 2020-12-03