Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
500000 - 800000 ₮ 24 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2019-05-06
600000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-05-01
500000 - 600000 ₮ 20 - 45 Эр 2019-05-01
400000 - 600000 ₮ 25 - 30 Эр 2019-05-01
400000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-05-01
320000 - 500000 ₮ - Эм 2019-03-19
550000 - 800000 ₮ 25 - 60 Хүйс харгалзахгүй 2019-02-01
300000 - 400000 ₮ 20 - 35 Хүйс харгалзахгүй 2019-01-08
450000 - 600000 ₮ 21 - 55 Хүйс харгалзахгүй 2019-01-01
400000 - 500000 ₮ - Эм 2018-06-01