Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
500000 - 600000 ₮ 20 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2020-10-26
600000 - 700000 ₮ 25 - 45 Эр 2020-10-16
420000 - 420000 ₮ 35 - 44 Хүйс харгалзахгүй 2020-10-14
550000 - 650000 ₮ - Эм 2020-10-01
300000 - 600000 ₮ - Эм 2020-09-03
500000 - 1300000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-03
300000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-03
800000 - 1300000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-03
400000 - 800000 ₮ - Эр 2020-09-03
800000 - 900000 ₮ - Эм 2020-09-01
400000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-01
420000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-01
800000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-01
450000 - 650000 ₮ 20 - 65 Хүйс харгалзахгүй 2020-09-01
420000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-01
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-01
420000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-09-01
400000 - 500000 ₮ 25 - 34 Хүйс харгалзахгүй 2020-08-17
750000 - 850000 ₮ 25 - 34 Эр 2020-08-17
800000 - 900000 ₮ - Эм 2020-08-04