Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
650000 - 850000 ₮ 20 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2021-06-08
450000 - 650000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-05-19
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-05-19
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-05-19
900000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-05-19
900000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-05-19
600000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-05-19
650000 - 750000 ₮ - Эм 2021-04-01
850000 - 850000 ₮ 25 - 34 Эр 2021-04-01
850000 - 850000 ₮ 25 - 34 Хүйс харгалзахгүй 2021-04-01
450000 - 850000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-04-01
749728 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-03-09
818000 - 900000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-03-09
818000 - 900000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-03-09
420000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-03-01
420000 - 600000 ₮ 18 - 45 Эм 2021-03-01
420000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-02-01
420000 - 550000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-02-01
500000 - 600000 ₮ - Эм 2021-01-01
800000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-01-01