Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
420000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-12-01
420000 - 600000 ₮ - Эм 2021-11-30
420000 - 600000 ₮ - Эм 2021-11-30
600000 - 900000 ₮ 25 - 34 Хүйс харгалзахгүй 2021-10-28
600000 - 900000 ₮ 25 - 34 Хүйс харгалзахгүй 2021-10-28
600000 - 900000 ₮ 25 - 34 Хүйс харгалзахгүй 2021-10-28
600000 - 900000 ₮ 25 - 34 Хүйс харгалзахгүй 2021-10-28
420000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-10-06
500000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-10-01
650000 - 700000 ₮ - Эм 2021-09-15
800000 - 1500000 ₮ 23 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2021-09-01
750000 - 850000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-09-01
800000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-09-01
500000 - 800000 ₮ 25 - 44 Хүйс харгалзахгүй 2021-08-01
750000 - 850000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-08-01
950000 - 1100000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-08-01
600000 - 1000000 ₮ 21 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2021-07-22
420000 - 600000 ₮ 25 - 40 Эм 2021-02-01
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-01-06
800000 - 1000000 ₮ - Эм 2021-01-01