Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
400000 - 700000 ₮ 20 - 50 Хүйс харгалзахгүй 2019-11-14
350000 - 400000 ₮ 35 - 40 Эм 2019-10-16
340000 - 500000 ₮ - Эм 2019-10-15
600000 - 1000000 ₮ 23 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2019-10-11
600000 - 800000 ₮ - Эм 2019-05-14
500000 - 600000 ₮ 25 - 40 Эм 2019-05-01
450000 - 650000 ₮ 25 - 55 Хүйс харгалзахгүй 2019-02-20
450000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-02-18
500000 - 700000 ₮ 22 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2019-02-01