Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
320000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-06-20
320000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-06-20
320000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-06-20
400000 - 500000 ₮ 20 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2019-06-01
250000 - 500000 ₮ - Эм 2019-05-23
500000 - 600000 ₮ - Эм 2019-05-23
400000 - 600000 ₮ 20 - 50 Эр 2019-05-10
450000 - 650000 ₮ 25 - 55 Хүйс харгалзахгүй 2019-02-20
450000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-02-18
450000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-02-18
550000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-02-01
500000 - 700000 ₮ 22 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2019-02-01
800000 - 1200000 ₮ 18 - 35 Хүйс харгалзахгүй 2019-01-02
300000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2018-11-01
300000 - 500000 ₮ - Эм 2018-10-10
200000 - 300000 ₮ - Эм 2018-01-01
500000 - 650000 ₮ 28 - 28 Эм 2016-09-05