Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
700000 - 9000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-12-01
500000 - 700000 ₮ 24 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2021-10-01
420000 - 500000 ₮ 22 - 35 Эм 2021-01-05
500000 - 800000 ₮ 18 - 30 Эм 2021-01-05
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2021-01-01
350000 - 550000 ₮ - Эм 2019-09-04