Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
420000 - 750000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй Өнөөдөр
420000 - 500000 ₮ 25 - 35 Эм Өчигдөр
420000 - 450000 ₮ 18 - 40 Хүйс харгалзахгүй 2020-07-07
450000 - 550000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-07-07
450000 - 550000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-07-07
420000 - 800000 ₮ 25 - 34 Хүйс харгалзахгүй 2020-07-06
450000 - 550000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-07-04
500000 - 800000 ₮ 30 - 50 Эр 2020-07-01
500000 - 800000 ₮ 21 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2020-07-01
500000 - 800000 ₮ 21 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2020-07-01
500000 - 800000 ₮ 21 - 45 Эм 2020-07-01
500000 - 800000 ₮ 20 - 35 Хүйс харгалзахгүй 2020-07-01
500000 - 800000 ₮ 22 - 45 Эм 2020-07-01
320000 - 320000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-07-01
320000 - 320000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-07-01
320000 - 320000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-07-01
500000 - 800000 ₮ 21 - 35 Эм 2020-07-01
500000 - 800000 ₮ 25 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2020-07-01
500000 - 800000 ₮ 21 - 35 Эм 2020-07-01
500000 - 800000 ₮ 30 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2020-07-01