Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
500000 - 800000 ₮ 30 - 50 Эм Өнөөдөр
420000 - 500000 ₮ 30 - 40 Эм Өнөөдөр
800000 - 850000 ₮ 20 - 30 Эр Өчигдөр
500000 - 750000 ₮ 18 - 30 Эм 2020-01-22
320000 - 400000 ₮ - Эм 2020-01-22
1500000 - 2000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-21
420000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-20
420000 - 650000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-20
400000 - 700000 ₮ 20 - 35 Хүйс харгалзахгүй 2020-01-17
400000 - 700000 ₮ 20 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2020-01-17
400000 - 650000 ₮ 20 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2020-01-17
400000 - 700000 ₮ 20 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2020-01-17
400000 - 700000 ₮ 20 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2020-01-17
400000 - 700000 ₮ 20 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2020-01-17
800000 - 850000 ₮ - Эр 2020-01-15
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-15
300000 - 600000 ₮ 20 - 35 Эм 2020-01-14
400000 - 700000 ₮ 18 - 38 Эм 2020-01-13
420000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-12
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-09