Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
320000 - 450000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-07-03
0 - 0 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-07-01
0 - 0 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-07-01
0 - 0 ₮ 20 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2019-07-01
0 - 0 ₮ 25 - 35 Эм 2019-07-01
0 - 0 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-07-01
0 - 0 ₮ - Эр 2019-07-01
0 - 0 ₮ 25 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2019-07-01
500000 - 800000 ₮ 20 - 60 Хүйс харгалзахгүй 2019-07-01
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-07-01
400000 - 500000 ₮ - Эр 2019-06-26
350000 - 500000 ₮ 25 - 55 Эр 2019-06-25
300000 - 350000 ₮ 21 - 30 Эм 2019-06-21
600000 - 800000 ₮ - Эм 2019-06-20
600000 - 700000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-06-20
240000 - 240000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-06-20
600000 - 800000 ₮ 25 - 40 Эр 2019-06-20
500000 - 600000 ₮ - Эр 2019-06-18
30000 - 35000 ₮ 25 - 40 Эр 2019-06-18
500000 - 700000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-06-18