Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
500000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-01
1000000 - 1200000 ₮ - Эр 2020-01-01
800000 - 1000000 ₮ - Эр 2020-01-01
600000 - 800000 ₮ - Эр 2020-01-01
600000 - 800000 ₮ - Эр 2020-01-01
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-01
600000 - 800000 ₮ 20 - 35 Хүйс харгалзахгүй 2020-01-01
600000 - 800000 ₮ - Эр 2020-01-01
800000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-01
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-01
1000000 - 1500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-01
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-01
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-01
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-01
600000 - 800000 ₮ - Эм 2020-01-01
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-01
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-01
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-01
600000 - 800000 ₮ - Эм 2020-01-01
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2020-01-01