Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
500000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-07
500000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-07
500000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-07
500000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-07
600000 - 800000 ₮ - Эм 2019-10-07
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-07
500000 - 600000 ₮ - Эм 2019-10-07
700000 - 900000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-07
400000 - 700000 ₮ 20 - 50 Хүйс харгалзахгүй 2019-10-07
400000 - 700000 ₮ 20 - 50 Эр 2019-10-07
400000 - 700000 ₮ 25 - 45 Эм 2019-10-07
400000 - 700000 ₮ 20 - 50 Эр 2019-10-04
400000 - 700000 ₮ 20 - 50 Эр 2019-10-04
400000 - 700000 ₮ 20 - 45 Хүйс харгалзахгүй 2019-10-04
400000 - 700000 ₮ 20 - 50 Хүйс харгалзахгүй 2019-10-03
600000 - 800000 ₮ - Эм 2019-10-02
500000 - 600000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-02
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-02
800000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-02
600000 - 800000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-02