Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
320000 - 554000 ₮ 25 - 49 Эм 2019-06-10
500000 - 700000 ₮ 21 - 45 Эм 2019-04-01
500000 - 800000 ₮ - Эр 2019-04-01