Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
320000 - 320000 ₮ - Эр 2019-05-10
320000 - 800000 ₮ 20 - 50 Эм 2019-05-01
320000 - 800000 ₮ 20 - 40 Эр 2019-05-01
300000 - 400000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-05-01
800000 - 1000000 ₮ 25 - 35 Хүйс харгалзахгүй 2019-04-22
500000 - 700000 ₮ 21 - 45 Эм 2019-04-01
500000 - 800000 ₮ - Эр 2019-04-01
600000 - 1000000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-04-01
400000 - 500000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-01-02