Ажлын зар хайх


Ажлын байрны мэдээлэл

Ажлын байр Цалин Нас Хүйс Огноо
3200 - 6000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-01
3200 - 4500 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-01
3200 - 5000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-01
3200 - 6000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-01
3200 - 6000 ₮ - Хүйс харгалзахгүй 2019-10-01