Харьяа байгууллагууд

Нийслэлийн Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Газар http://ubbirj.ub.gov.mn/
Архангай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар http://arkhangai.hudulmur-halamj.gov.mn/
Баян-Өлгий аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар http://bayan-olgii.hudulmur-halamj.gov.mn/
Баянхонгор аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар http://bayankhongor.hudulmur-halamj.gov.mn/
Булган аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар http://bulgan.hudulmur-halamj.gov.mn/
Говь-Алтай аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар http://govi-altai.hudulmur-halamj.gov.mn/
Говьсүмбэр аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар http://govisumber.hudulmur-halamj.gov.mn/
Дархан-Уул аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар http://darkhan-uul.hudulmur-halamj.gov.mn/
Дорноговь аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар http://dornogovi.hudulmur-halamj.gov.mn/
Дорнод аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар http://dornod.hudulmur-halamj.gov.mn/
Дундговь аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар http://dundgovi.hudulmur-halamj.gov.mn/
Завхан аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар http://zavkhan.hudulmur-halamj.gov.mn/
Орхон аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар http://orkhon.hudulmur-halamj.gov.mn/
Сэлэнгэ аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар http://selenge.hudulmur-halamj.gov.mn/
Сүхбаатар аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар http://sukhbaatar.hudulmur-halamj.gov.mn/
Төв аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар http://tov.hudulmur-halamj.gov.mn/
Увс аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар http://uvs.hudulmur-halamj.gov.mn/
Ховд аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар http://khovd.hudulmur-halamj.gov.mn/
Хэнтий аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар http://khentii.hudulmur-halamj.gov.mn/
Хөвсгөл аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар http://khovsgol.hudulmur-halamj.gov.mn/